Styret i Grieg Seafood ASA

Per Grieg jr.
Styreleder

Per Grieg jr. har vært tilknyttet Grieg Seafood ASA siden starten i 1992, og har vært sentral i oppbyggingen av selskapet. Han har vært styrets formann, administrerende direktør og nå styrets formann igjen.

Han har sin utdannelse fra NTNU – marinteknisk avdeling med en MSc og INSEAD, Frankrike med en MBA. Han har øvrig arbeidsbakgrunn som forsker hos Marintek i Trondheim og skipsmegler i EA Gibson og Joachim Grieg & Co, der han også var administrerende direktør på 90-tallet, og nå er styrets formann.

Han har vært involvert i oppstart av en rekke bedrifter innen ulike felt, og har arbeidet eller arbeider som styremedlem i selskaper som Fjord Seafood ASA, Marine Farms ASA, Erfjord Stamfisk AS og Aon Grieg AS, samt i en rekke selskaper i Grieg Gruppen. Han driver også sin egen investeringsvirksomhet.

Per Grieg jr. er norsk statsborger bosatt i Bergen.

Asbjørn Reinkind
Nestleder

Asbjørn Reinkind er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, med tilleggsutdannelse fra IMD og INSEAD (AMP). Han har omfattende erfaring fra merkevarer og næringsmiddelbransjen, blant annet  18 år i Rieber & Søn ASA , adm. dir. i  Denja, adm. dir. i Toro og konsernsjef i Rieber & Søn ASA.

Reinkind har også erfaring fra oppdrettsnæringen bl.a. som  adm. dir. for Hydro Seafood Group fra 1997 – 2000, samt tidligere styreleder i Pieters Group, Seafarm Invest og Sjøtroll Havbruk. Han har også tidligere vært styremedlem i selskaper med aktivitet mot marin sektor som bl.a. Fiskeriforskning, Domstein ASA og Pronova Biocare.

Reinkind er i dag blant annet  styreleder i Grilstad AS og IsbjørnIs AS, nestleder i styret i Biomar Group, styremedlem i Scandi Standard AB samt rådgiver for et par private equity-selskaper. Han er norsk statsborger bosatt i Bergen.

Ola Braanaas
Styremedlem

Ola Braanaas er født på Hamar og oppvokst i Bergen. Han er utdannet fiskeoppdretter og agronom, og har studert pedagogikk, fiskerifag og akvatisk økologi ved høyskolene i Oppland og Nordland.

I 1986 etablerte Braanaas Firda Settefisk og er i dag eneeier og styreleder i konsernet Firda Eiendom AS, som er et fullintegrert oppdrettsselskap med base på Byrknesøy i Sogn og Fjordane. På midten av 90-tallet var Braanaas sentral i etableringen av GO-Fish, som drev oppdrettsvirksomhet på Færøyene, i Troms, Møre og Romsdal, samt i Sogn og Fjordane.

Braanaas har bl.a. styreerfaring fra Vestnorsk Havbrukslag, Norway Seafarms AS og Wergeland Holding AS. Han er norsk statsborger og bosatt på Svinøyna i Gulen kommune.

Wenche Kjølås
Styremedlem

Wenche Kjølås er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). Hun har vært administrerende direktør i Grieg Maturitas AS siden 2009 og var finansdirektør i Grieg Logistics AS fra 2006 til 2009.

Kjølås har tidligere vært finansdirektør i Kavli Holding AS, administrerende direktør i O. Kavli AS, økonomidirektør i Kavli Holding AS, økonomisjef i Hakon-Gruppen AS i Bergen og bedriftsrådgiver i Deloitte. Hun har også vært styremedlem i Cermaq ASA, i Selvaag Bolig ASA, PGS ASA og i DOF ASA. Kjølås var styreleder i Flytoget til 2017 og hun har også vært medlem av Generalforsamlingen til Sparebankstiftelsen DNB.

Wenche Kjølås er nå styremedlem i Innovasjon Norge og styreleder i Keolis Norge. Hun har vært leder av revisjonsutvalget i Grieg Seafood ASA siden 2009. Hun er norsk statsborger bosatt i Bergen.

Karin Bing Orgland
Styremedlem

Karin Bing Orgland er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Hun er profesjonelt styremedlem med omfattende erfaring fra finansbransjen.

Orgland har hatt en lang karriere som leder og styremedlem i forskjellige DNB-eide selskaper. Den siste stillingen var konserndirektør i DNB Retail frem til første kvartal 2013.

I tillegg til styreverv i Grieg Seafood ASA, er hun styreleder i GIEK og Entur AS og styremedlem i Storebrand ASA, KID ASA og HAV Eiendom AS. Hun er også medlem i revisjonsutvalget til Grieg Seafood. Orgland er norsk statsborger og bosatt i Oslo.