Verdiskaping i driften

GSF_header4

Vi driver lakseoppdrett i fire regioner, Rogaland og Finnmark i Norge, Shetland i Storbritannia og British Columbia i Canada. Virksomheten vår omfatter hele verdikjeden fra rogn til slakteklar fisk, og det meste av fisken blir prosessert og pakket ved våre egne pakkerier. Vi har dessuten vår egen stamfisk-aktivitet i Erfjorden i Rogaland. Oppdrettsregionene selger all fisk til salgsselskapet vårt Ocean Quality, mens Ocean Quality selger laksen videre til tredjepart.

I denne delen av rapporten omtaler vi regionenes oppnådde resultater i 2017 samt våre tanker om veien videre. Til slutt omtaler vi egne og tredjeparts betraktninger om markedet i 2017 og 2018 i avsnittet om Ocean Quality.