Lokale bidrag

Hvorfor er det viktig for oss

Alle Grieg Seafood sine regionsselskaper spiller en aktiv rolle i sine nærområder. Vi  støtter aktivt idrett, kultur og miljøtiltak, men vårt viktigste bidrag er å skape arbeidsplasser. Vår drift er grunnlaget for jobber direkte i selskapet, men også for en rekke underleverandører. Driften på våre lokaliteter er hovedsakelig plassert i områder som er tynt befolket, hvor vi er en stor arbeidsgiver i lokalsamfunnene. Arbeidsplasser hindrer fraflytting og bidrar til vekst, noe som er viktig for oss.

I tillegg til å skape arbeidsplasser og muligheter  i distriktene er det viktig for selskapet å skape en positiv dialog med lokalbefolkning og offentlighet. Vi er avhengig av en felles forståelse med alle som bor eller driver næring i nærheten av våre anlegg.

Hovedprinsipper

Vi vet og respekterer at vi låner fellesskapets ressurser til vår virksomhet. Det betyr  at de som bor i nærheten av våre anlegg, skal oppleve Grieg Seafood som en konstruktiv aktør i lokalmiljøet. Vi bryr oss, og vi ønsker at våre ansatte skal være stolte av å være en del av Grieg Seafood. Vi hjelper gjerne til der vi kan.

Regionenes bidrag i 2017

FINNMARK

Grieg Seafood Finnmark (GSFF) contributes to liveability and creates great values for the local communities.

The Company procured goods and services for around 200 MNOK from about 300 companies in Finnmark in 2017. This has a major impact on the local business community in the region. GSFF has always been an important participant in the local community and plays a role within culture and sports. In 2017, we had big and small arrangements with about 40 teams and clubs. GSFF grasps the initiative in collaboration with the other fish farmers in Finnmark.

The dogsled race Finnmarksløpet, Finnmarkskonferansen, Team Finnmark and Alta river are but a few examples of joint initiatives during the last year. Surveillance projects in Alta and Repparfjord rives (national salmon streams in Western Finnmark) is another example of how to seek more knowledge in collaboration with river authorities.

Milestone: Collaboration with Nordkapp High School. In December 2017, GSFF was chosen as a partner to contribute to the education of tomorrow’s aquatic technicians in the county.

ROGALAND
BRITISH COLUMBIA
SHETLAND